Make your own free website on Tripod.com

    Ukoliko niste iz Beograda, javite nam se kako bi vam poslali kontakt telefon komiteta u Vasem  mestu.

    Nova komunisticka partija Jugoslavije
    Savez komunisticke omladine Jugoslavije

    Nemanjina 34
    11000 Beograd
    Yugoslavia

    tel/fax:    +381 (11) 642-985
    e-mail:    nkpj@iname.com