ric.gif (4187 bytes)

Pošto u Jugoslaviji više ne postoji ni jedan mediji koji ne zastupa interese krupnog kapitala, kako Jugoslavenskog, tako i multinacionalnog, NKPJ je doneo odluku da pokrene Revolucionarni informativni centar. Cilj delovajna Centra je da sakuplja i distribuira sve one informacije koji nemaju prolaz u svim tim 'slobodnim nezavisnim i demokratskim' medijima. Budite slobodni da našoj redakciji prosledite sve informacije za koje smatrate da će doprineti objektivnom informisanju o delovanju buržoazije u Jugoslaviji.